Ekologické poradenství

Nabízíme zpracovaní ročního hlášení o nakládání s odpady a jeho odeslání do systému ISPOP, dle platné legislativy.

více

Odpad

Poskytujeme mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadům díky kterému zajistíme přepravu k jejich odstranění, popř. jejich dalšího využití.

více

O nás

Odpadové hospodářství zahrnuje mnoho povinností....evidence, úřední byrokracie, legislativní znalost a zodpovědnost – pro Vás přítěží, spojenou s hodně úkoly, pro nás - cíl, převzít celou agendu za Vás a zajistit Vám co nejlepší způsob odpadového hospodářství.

Nikdy jsme jako firma EKO-AMO odpady s.r.o. nešli pouze jedním vybraným směrem, ale vidíme již od počátků, odpadové hospodářství jako jeden celek – který a jedině takto, dokáže být splněn správně a efektivně, tzn. bezproblémově dodržet veškeré povinnosti jako původce odpadů, legislativní předpisy a hlavně předejít velkým finančním nákladům.


Díky velké znalosti oboru, možností dalšího využití určitých odpadů, nejnovějších technologiích separace a recyklace a především díky rozsáhlé partnerské sítě koncových zařízení, nejen snížíme podstatně náklady, ale ukážeme Vám zároveň nové možnosti firemního úspěchu – jehož klíčem je správná kategorizace, třídění, skladování, využití odpadů a dalších.

Nabízíme více než likvidaci či výkup odpadů za daných podmínek – EKO-AMO odpady s.r.o. se po dlouholeté praxi s nakládání s odpady, zaměřila na maximální využití odpadu našich zákazníku, které napomáhá firemní prosperitě.

Díky našemu komplexnímu servisu, jako je vedení evidence, mobilní sběr, způsob třídění, skladování, papírování, či jednání s úřady a další co je s tímto spojené, jsme schopni nakládat s odpady dle platných předpisů, řádně a především efektivně za Vás.

 

* ekologie
* ekologické poradenství
* projekty skladů
* dodávky materiálů
* likvidace nebezpečných odpadů
* zpracujeme veškerou dokumentaci
* provedeme kontrolu, upozorníme na nedostatky

Kontaktní údaje

EKO – AMO odpady s.r.o.
Skorošice č. p. 38790 65

Telefon: +420 584 409 074
E-mail: info@eko-amo.eu

Created by Netsimple