Ekologické poradenství

Nabízíme zpracovaní ročního hlášení o nakládání s odpady a jeho odeslání do systému ISPOP, dle platné legislativy.

více

Odpad

Poskytujeme mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadům díky kterému zajistíme přepravu k jejich odstranění, popř. jejich dalšího využití.

více

Odpady

Poskytujeme mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadům díky kterému zajistíme přepravu k jejich odstranění, popř. jejich dalšího využití. Zajištujeme vedení agendy odpadového hospodařství (identifikační listy, průběžná evidence odpadů). Zajištujeme dodávku materiálu, potřebného ke schromáždění odpadů (např. sorbenty, ze zákona požadované informační tabule, nádoby, popelnice, kontejnery, a další...)

* ekologie
* ekologické poradenství
* projekty skladů
* dodávky materiálů
* likvidace nebezpečných odpadů
* zpracujeme veškerou dokumentaci
* provedeme kontrolu, upozorníme na nedostatky

Kontaktní údaje

EKO – AMO odpady s.r.o.
Skorošice č. p. 38790 65

Telefon: +420 584 409 074
E-mail: info@eko-amo.eu

Created by Netsimple